Bæredygtighed

Bæredygtighed er en forudsætning for økonomisk vækst

Bæredygtighed

Castellum tror på ideen om ansvarsfuld virksomhedsdrift. At skabe økonomiske, miljømæssige og sociale bæredygtiges løsninger.

Arbejdet med bæredygtighed har altid været en naturlig del af Castellums virksomhed. Som en langsigtet aktør og samfunds-bygherre, er det indlysende, at bidrage til udviklingen af et bæredygtigt samfund. Samfundet opdeles normalt i tre dimensioner; økologisk, social og økonomisk bæredygtighed.

Økologisk bæredygtighed

Indebærer for Castellum bl.a. at anvende ressourcer som energi og vand som klogt og effektivt som muligt; samt at både nybyggeri og renoveringer er bygget med høje miljøstandarder.
Koncernens energiforbrug er reduceret med næsten en tredjedel på 10 år.

Social bæredygtighed

Handler om langsigtet at udvikle et samfund, der sætter menneskers behov og trivsel i centrum. Det betyder, at vi ønsker at være en aktiv part i de områder og i de regioner, hvor vi er aktive, og samarbejder med kunder, kommuner og øvrige samarbejdspartnere. Vi samarbejder med skoler og universiteter og tilbyde unge lærepladser og sommerjobs. Og - naturligvis - værner om vores egne medarbejdere.

Økonomisk bæredygtighed

Handler om at sikre langsigtet vækst, samtidig med at vi skal sikre grundlaget for økologisk og social bæredygtighed. Vores bæredygtighedsstrategi giver et naturligt fundament for en bæredygtig økonomisk vækst.
Samfundsansvarlighed er rentabelt . Vi viser vores interessenter, herunder lejere og investorer, at Castellums systematiske bæredygtighedsarbejde skaber værdi.

Miljømæssig bæredygtighed betyder blandt andet, at vi hos Castellum bruger ressourcer som energi og vand så klogt og effektivt som muligt, og at både ny-, til- og ombygninger følger en høj miljøstandard. Social bæredygtighed betyder, at Castellum engagerer sig i de byer, områder og regioner, hvor selskabet har aktiviteter, og at vi samarbejder med kunder, kommuner og andre partnere. Det betyder også, at Castellum samarbejder med skoler og universiteter og tilbyder unge lærepladser og sommerferiejobs. Og – naturligvis – passer vi også godt på vores egne medarbejdere.
Castellums ansvarsbevidsthed strækker sig også til kunder og aktionærer og den langsigtede strategi for bæredygtighed danner et naturligt grundlag for økonomisk bæredygtig vækst.